14. oktoobril toimunud lastevanemate veebikoosolekul
valiti kolm esindajat Viimsi Muusikakooli hoolekogusse.
Valituteks osutusid:
Marge Kaskpeit
Sigrid Harjo
Janek Laur
ning asendusliikmena Kadi Ruus

Suur tänu eelmise hoolekogu liikmetele ja hoolekogu esimehele
Marge Kaskpeitile!!
Jõudu ja jaksu uuele koosseisule!