Püüame jätkata tunniplaanijärgsete kontakttundidega.

Palume teatada õpilase eneseisolatsiooni jäämisest nii ruttu kui võimalik.
Pillitundidega jätkame siis internetis. Klassis toimuvat solfedžotundi on võimalik jälgida ja selles ka osaleda samuti webis. Selleks palume õpetajat teavitada eelmisel õhtul. Õpetaja saab siis saata kodus olevatele õpilastele Stuudiumi Suhtluse kaudu vajaliku lingi 5 minutit enne tundi. (Varem on õpetajal teine tund).

Õpilane leiab lingi Stuudiumisse sisenedes Sõnumitest. Sellele lingile
klõpsates saab ühineda tunniga. Eraldi sisenemist Skype kaudu ei ole vaja.

Olge terved!