Järgides vabariigi valitsuse soovitusi õppetöö korraldamiseks
alates 14. detsembrist jätkame individuaaltundidega tunniplaani
järgi. Orkestreid ja ansambleid ei toimu.
Rühmatundide õpetajad sisestavad Stuudiumisse ülesanded, mis tuleks
sooritada enne koolivaheaega.
Kellel võimalik, seda ootame osalema solfedžo distantstunnis. Selleks tuleb siseneda Stuudiumisse ja Suhtluse alt leida õpetaja kiri lingiga, millele vajutades on ühendus loodud. Link ei ilmu sinna väga vara, vaid 5 minutit enne tunni algust, kuna varem on õpetajal ühendus eelmise rühmaga.
Õpilasel, kellel on pillitund vahetult enne või pärast solfedžotundi ja ei saa seetõttu webi- kontakti kasutada, on võimalik vajadusel õpetajalt nõu küsida ka otse klassiruumis.

Olge terved!