Vabariigi Valitsuse otsusega on alates 18.jaanuarist Harjumaa huvikoolides lubatud vaid individuaalne kontaktõpe. Reeglid vaadatakse üle kahe nädala pärast.

Seega ei saa õppetöö toimuda sügisese tunniplaani järgi, kus sageli rühmatunnile järgnes või eelnes õpilase pillitund.
Püüame toimida nii, et solfedžotunnid toimuvad distantsilt endise plaani järgi. Pilliõpetajad püüavad tunde ajutiselt nii ümber tõsta, et õpilastel oleks võimalik osaleda solfedžotundides. Et tundide ümberpaigutamist
kergendada, ei toimu muusikaloo distantstunde, vaid õppematerjali, lingid ja ülesanded iseseisvaks tööks paneb õpetaja Stuudiumisse.
Loodame naasta tavaõppele 1. veebruarist!