Vabariigi Valitsuse otsusega tohib huvihariduses 1. kuni 7. märtsini
toimuda ainult individuaalõpe. Solfedžo ja muusikalootunnid toimuvad distantstunnina.
Et õpilased saaksid nendes osaleda, tuleb pilliõpetajatel
paratamatult mõningate pillitundide aegu ajutiselt muuta.
Loodame, et kevadega saab haiguse levik peatatud ja
saame tagasi pöörduda tavalise õppetöö ja tunniplaani juurde.

Seniks kosutavat puhkust!