Head kolleegid õpetajad, muusikakoolide ja noorteorkestrite trompetiõpilased!

EMTA õppejõuna kutsun huvilisi trompetitundi. Meile on eeskujuks ja innustuseks kuulsa USA professori Vincent Cichowicz´i üleskutse: „Back to basics“. 

Põhitõdede järgimine trompeti õpetamisel on oluline kõigil tasanditel – algõppest professionaalideni. 

2012. aastal salvestatud „Tuulefantaasia“ DVD – l oli kõige nooremate õpilaste tunnis peateemaks „ Õige algus on pool võitu“. 

Mul on hea meel, et üheksa aastat tagasi salvestatud videol mänginud õpilased jätkavad edukalt haridusteel, nendest Laur Keller on jõudnud õpingutega Berliini (Hochschule für Musik Hanns Eisler).

Teen ettepaneku minu 2012. aastal „Tuulefantaasia“ DVD- le salvestatud trompetitundi vaadata enne meie 15.05.2021 kell 14.00 algavat online kohtumist.

Meil, õpetajatel, on plaanis koos tänaste õpilastega üle korrata need põhitõed. 

15. mail toimuv trompetitund on XXXII Rahvusvaheliste Trompetipäevade koolitusprogrammi osa. Tutvustan online tunnis osalevaid õpilasi ja õpetajaid:

Hugo Blaat –  Viimsi Muusikakooli I klass

Triin Ustav – Tallinna Muusikakeskkool V klass (endine Viimsi MK õpilane). 

Sander Laasma – Viimsi Muusikakooli V klass

Jan Marius Laur – Viimsi Muusikakool VII klass

Õpetajad:

Aavo Ots –  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia,  Tallinna Muusikakeskkool ja Viimsi Muusikakool

Neeme Ots – Tallinna Muusikakeskkool, Tallinna Muusikakool, Viimsi Muusikakool

  • Lahtimäng ja harjutamine
  • Iseseisva koduse töö tähtsuse selgitamine
  • Legato mänguvõte – trompetimängu kõigi tehnikate alus
  • Fraseerimise teooria, tooni juhtimine, praktilised harjutused, artikulatsioon
  • Väljendusrikkus musitseerimisel – kõla ilu ja emotsionaalsus
  • Sõrme- ja keeletehnika
  • Näidistund esimese aasta õpilase Hugo Blaatiga

Lugupidamisega Aavo Ots  

Zoomi link https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eamt.ee%2Fots&data=04%7C01%7C%7Cd0f0ba35f42b47dde68b08d9138fb07e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637562330131834959%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=amsIiYGYl1X6eYf1rUXoi7dhb8bdKA5NVkuhbwy34lk%3D&reserved=0


https://www.youtube.com/watch?v=3KzJMPKsFiE