Viimsi Muusikakooli hindelised arvestused on alates sellest õppeaastast avalikud. Arvestused toimuvad kontserdi stiilis Viimsi Artiumis Kammersaalis järgnevatel kuupäevadel ja kellaaegadel:

  1. 6. detsembril kell 16.00 ja 17.00

Kell 16.00
Saksofon – õp. Maret Meleski õpilased II, III, V klass
Flööt – õp. Irene Ruuse õpilased II, III, IV klass

Kell 17.00
Flööt – õp. Irene Ruuse õpilased V, VI, VII klass
Saksofon – õp. Maret Meleski õpilased VI, VII klass

2. 7. detsembril kell 18.00

Kell 18.00
Kitarr – õp. Jelena Ossipova õpilased III, IV, V, VI, VII klass
Kitarr – õp. Romet Osipovi õpilased II, IV, V klass

3. 10. detsembril kell 11.00 ja 14.00

Kell 11.00
Kannel – õp. Ella Maidre õpilased IV, V, VI, VII klass
Kannel – õp. Ruth Kuhi õpilased II, IV klass
Löökpillid – õp. Kaspar Ernesaks õpilased II, III, IV, V, VI klass

Kell 14.00
Akordion – õp. Henn Rebase õpilased II, IV, VI, VII klass
Lõõtspill – õp. Henn Rebase õpilased

4. 12. detsembril kell 16.00 ja 19.00

Kell 16.00
Tšello -õp. Heiki Palmi õpilased I klass
Tšello – õp. Ann Kuudi õpilased II, III, IV, V klass

Kell 17.00
Viiul – õp. Anna-Liis Näksi õpilased II, III, IV, VI klass
Viiul -õp. Glaire Helilaid-Rubeni õpilased II, IV, VI, VII klass

Kell 18.00

Viiul . õp. Anna-Liis Näksi õpilased II, VI, lisa-aasta
Viiul – õp. Glaire Helilaid-Rubeni õpilased III, IV, VI, VII, lisa-aasta

5. 13. detsembril kell 16.00 ja 18.00

Kell 16.00
Trompet – õp. Aavo Otsa õpilased
Trompet – õp. Neeme Otsa õpilased
Tromboon – õp. Toomas Vana õpilased I, II, III, lisa-aasta
Saksofon – õp. Maret Meleski õpilased IV klass

Kell 18.00
Klaver – õp. Õnnela Brambati õpilased II, III, V, VI klass
Klaver – õp. Marju Mägi õpilased II, III, IV, VII klass
Klaver – õp. Anna Smirnova õpilased II, III, IV klass
Klaver – õp. Anna Toomast õpilased III, IV klass

Olete oodatud kuulama!