Neljapäeval, 11. mai õhtul toimus Viimsi Artiumi kammersaalis pidulik vastuvõtt, kus anti üle mitmed olulised preemiad. 

Kutsetega pidulikule vastuvõtule saabujaid tervitasid Viimsi Artiumis vallavanem Illar Lemetti ja volikogu esindajad. Oma tervituskõnes rääkis vallavanem Illar Lemetti selles, et möödunud aasta oli Viimsile mitmes mõttes märgiline. Vallavanem tõi kõnes välja möödunud aastast Viimsi Artiumi loomise, mis on laiendanud oluliselt huvihariduse võimalusi ja elavdanud valla kultuurielu. Illar Lemetti sõnul on tugeval Viimsi kogukonnal oluline roll Viimsi näo kujundamisel ja seda näitab inimeste aktiivsus nii pikaajalise arengustrateegia kui ka uue üldplaneeringu loomisel. 

Õhtu jätkus aga tunnustuste jagamisega. Viimsi valla hüvanguks tehtud teenete eest pälvisid auhindu mitmed tegijad. Nende hulgas olid ka 2 Viimsi Muusikakooli liiget.

Viimsi Vaalapoja auhinna pälvis Viimsi Muusikakooli flöödiõpilane (õp Irene Ruuse) ja Viimsi kooli õpilasesinduse president Elis Merimäe, kes on oma aktiivsuse ja saavutustega õppetöös eeskujuks teistele noortele.

Vallavalitsuse tänukirjad sai Anna Smirnova töö eest Viimsi muusikakooli klaveriõpetaja ja kontsertmeistrina.

Palju õnne kõigile tunnustuse pälvinutele!

Palju õnne Viimsi vald!