Viimsi Muusikakooli hoolekogu koosseis

(Viimsi Vallavalitsuse korraldus 16. november 2022 nr 512):

Lastevanemate esindajad: Marge Meerits, Helen Tamm, Jelena Korotõtš, Gea Radik
Õppe-ja kasvatustööga seotud töötajate esindaja: Kaisa Laasik
Õppurite esindaja: Laura-Lisett Lugu
Viimsi Vallavolikogu esindaja: Raul-Stig Rästa
Viimsi Vallavalitsuse esindaja: Marju Aolaid, asendusliige Maiu Plumer

Protokollid: