Viimsi muusikakooli   HOOLEKOGU

koosseis ( Viimsi Vallavalitsuse korraldus nr. 757 4. detsember 2019 ) :

Reimo Ehrstein     Margit Kartau     Marge Kaskpeit

  • lapsevanemate esindajad

Maire Pedak

  • õpetajate esindaja

Meribel Kuusik

  • õpilaskonna esindaja

Aarne Saluveer

  • Viiimsi Vallavolikogu esindaja

Villu Veski

  • Viimsi Vallavalitsuse esindaja

Viimsi Muusikakooli hoolekogu protokoll 22.05.2020