Viimsi muusikakooli hoolekogu koosseis

(Viimsi Vallavalitsuse korraldus nr. 671, 29. detsember 2021):

Lastevanemate esindajad: Marge Kaskpeit (esimees), Sigrid Harjo, Jaanika Lauk, Signe Laur
Õpetajate esindaja: Maire Pedak
Õpilaskonna esindaja: Sebastien Ojaperv
Viimsi Vallavolikogu esindaja: Raul-Stig Rästa
Viimsi Vallavalitsuse esindaja: Marju Aolaid

Protokollid: