Viimsi muusikakooli   HOOLEKOGU

koosseis ( Viimsi Vallavalitsuse korraldus nr. 665 28. oktoober 2020 )

Marge Kaskpeit, Sigrid Harjo, Janek Laur

  • lapsevanemate esindajad

Maire Pedak

  • õpetajate esindaja

Sofia Adelle Abner

  • õpilaskonna esindaja

Aarne Saluveer

  • Viiimsi Vallavolikogu esindaja

Marju Aolaid

  • Viimsi Vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu protokollid

Viimsi Muusikakooli hoolekogu protokoll 22.05.2020