solfedžo muusikalugu lisapill-klaver eelklass

Helve Kask

  • 1972 lõpetas Tallinna Muusikakeskkooli koorijuhtimise erialal
  • 1977 lõpetas Konservatooriumi koorijuhi ja muusikapedagoogi erialal
  • alates 1980 Viimsi muusikakooli õpetaja
  • helvekask@hot.ee

Maire Pedak

  • 1979 lõpetas H. Elleri nim. Tartu muusikakooli muusikateooria erialal
  • 1984 lõpetas Konservatooriumi muusikapedagoogika erialal
  • alates 2016 Viimsi muusikakooli õpetaja
  • maire@viimsimuusika.ee

Ly Keller

  • 1992 lõpetas Konservatooriumi muusikapedagoogika erialal
  • alates 2018 Viimsi muusikakooli õpetaja
  • lykellar@hot.ee