solfedžo muusikalugu lisapill-klaver eelklass

Helve Kask

 • 1972 lõpetas Tallinna Muusikakeskkooli koorijuhtimise erialal
 • 1977 lõpetas Konservatooriumi koorijuhi ja muusikapedagoogi erialal
 • alates 1980 Viimsi muusikakooli õpetaja
 • helvekask@hot.ee

Maire Pedak

 • 1979 lõpetas H. Elleri nim. Tartu muusikakooli muusikateooria erialal
 • 1984 lõpetas Konservatooriumi muusikapedagoogika erialal
 • alates 2016 Viimsi muusikakooli õpetaja
 • maire@viimsimuusika.ee

Ly Keller

 • 1992 lõpetas Konservatooriumi muusikapedagoogika erialal
 • alates 2018 Viimsi muusikakooli õpetaja
 • lykellar@hot.ee