11. veebruaril “Artiumi” nurgakivi panek

17. veebruaril Olavi Kasemaa meistriklass saksofoniõpilastele

Veebruarist-juunini osavõtt Loode-Eesti regiooni konkursist

2. juunil kontsert Mustpeade Majas

5. juunil lõpuaktus Laidoneri muuseumis

9. juunil lahtiste uste päev

10. juunil vastuvõtukatsed

11. juunil vastuvõtukatsed

24. augustil Prangli vaskpillide laager

25. augustil Prangli vaskpillide laager

26. augustil Prangli vaskpillide laager

27. augustil Prangli keelpillide laager

28. augustil Prangli keelpillide laager

29. augustil Prangli keelpillide laager

  1. septembril uutele õpilastele aktus

25. septembril Bianca Rantala workshop bändile

28. septembril keelpilliorkestri salvestus

30. septembril Katrin Talmari õpitoad viiuliõpilastele

9. oktoobril kitarride salvestus World Guitar Day 2021 raames

25. oktoober – 31. oktoober koolivaheaeg

3. novembril Olavi Kasemaa meistriklass saksofoniõpilastele

5. novembril Viimsi Jazzi raames esinemine Viimsi Raamatukogus

10. novembril Heiki Mätliku meistriklass kitarriõpilastele

15. november – 26. november hindelised esinemised.

23. novembril Kai Ratassepa meistriklass klaveriõpilastele

2. detsembril haridusaasta lõpetamise üritusel esinemine Sõjamuuseumis

8. detsembril kontserdi salvestus Püha Jaakobi kirikus

11. detsembril kontserdi ettekanne veebis

15. detsembril saksofoni – ja flöödiõpilaste kontsert Viimsi Raamatukogus

15. detsembril kandleõpilaste klassikontsert

17. detsembril akordioniõpilaste esinemine Rannarahva Muuseumis

22. detsembril õpilastel projektipäev

23. detsember 2021 – 09.01.2022 vaheaeg