Viimsi Muusikakoolis lõpeb õppetöö 7. juunil 2022 (k.a).