24.-30.mail jätkub õppetöö endistviisi:
pillitunnid kontakttundidena ja rühmatunnid distantsilt.

Rühmatundidega saame kooli ruumides alustada
31.maist