Algav õppeaasta Viimsi valla haridusasutustes: mida teha, et tuleks tore ja normaalne kooliaasta

Viimsi valla haridusasutused juhinduvad oma töös riiklikult kehtestatud käitumisjuhistest. Eesmärk on hoida haridusasutused avatuna ning mitte katkestada õppetööd.

Selleks, et saaks normaalselt turvaliselt koolis õppida, huvitegevuses osaleda, trennis käia  ja noortekeskuses sõpradega suhelda peavad kõik pingutama.

VAKTSINEERIMINE on peamine võimalus haigestumist vältida, hoida ennast ja lähedasi. Viimsis on jätkuvalt kuni septembri lõpuni avatud vaktsineerimisvõimalus Viimsi Raamatukogus, vaktsineerima saab minna ka ilma eelregistreerimiseta. Vajalik on lapsevanema kohalolu  või kirjalik nõusolek. Alati võib pööduda kooliõe poole info saamiseks.

Vaktsineeritud õpilane saab kollektiivis puhkenud haiguspuhangu korral jätkata rahulikult kooliteed, huvitegevust ja sportimist, tuleb vaid jälgida oma tervist, kohustuslikku testimist ei toimu.

VAKTSINEERIMATA õpilane peab kollektiivis puhkenud haiguspuhangu korral lähikontaktsena kooliõe juures tegema antigeeni kiirtesti ja 72 tunni järel PCR testi. Kui testid on negatiivsed, võib üldhariduskoolis edasi käia. Samas EI TOHI vaktsineerimata lähikontaktne õpilane, kelle antigeeni kiirtest on negatiivne, osaleda huvihariduses ega ka noorsootöös. Tohib ainult koolis käia.

VAKTSINEERIMATA ÕPILANE, KELLE VANEM POLE ANDNUD LUBA LAPSE TESTIMISEKS HAIGUSPUHANGU KORRAL peab koheselt suunduma koju eneseisolatsiooni 10-ks päevaks. Osaleda ei tohi samuti huvikoolides, trennides ega noorsootöös. Vaktsineerimata ja testimata lähikontaktne on potentsiaalselt haige inimene. Koolitööd tehakse nii nagu tavalise haiguse ajal st õpiülesanded on kogu klassile samad, eriõpet haridusasutused  ei võimalda.

TÄISKASVANUD KÜLALISED, LAPSEVANEMAD LASTEASUTUSTES

Täiskasvanu, näiteks lapsevanem  peab lasteasutuses kandma maski ja uksel  esitama tõendi vaktsineerituse, Covid-19 läbipõdemise või kehtiva negatiivse testitulemuse kohta. Täiskasvanu tuleb lasteasutusse eelneval kokkuleppel kutsujaga, näiteks õpetajaga. Reegel kehtib aktuste, lastevanemate koosolekute jm tegevuste korraldamisel lasteasutustes.

LASTEASUTUSTE TÖÖTAJAD lasteasutuses tööl olles  kohustuslikult maski kandma ei pea, mask on soovituslik eriti vaktsineerimata töötajatel. Lasteasutuse töö on korraldatud nn mullides, et vähendada kontakte. Nakatumise tõusu korral võib maskikandmine saada kohustuslikuks alates 12 eluaastast.

Viimsis on üle 500 valla haridusasutuste töötaja, vaktsineerimata töötajaid on alla 15%. Kõiki haridusasutuste vaktsineerimata töötajaid testitakse antigeeni kiirtestidega regulaarselt kord nädalas, et olla kindlad, et kõik töötajad on haridusasutuses terved ega kanna nakkust.

Info kooliaasta alguseks: https://www.hm.ee/et/koroona