Head lapsevanemad!

Ootame Teie aktiivset osavõttu muusikakooli lastevanemate koosolekust
28. oktoobril kell 19.00 webis.
Päevakorras viimase hoolekogu aruanne ja uue hoolekogu valimine,

Registreerumise link on saadetud kõikidele vanematele Stuudiumi suhtluse kaudu.