Lähtudes 1. veebruarist kehtima hakkavatest nõuetest huviharidusele saame alustada ka rühmatundidega koolimajas vastavalt senisele tunniplaanile. Keel-ja puhkpilliorkestrite proove veel esimesel nädalal ei toimu. Püüame need nõuetele vastavaks viia alates veebruari teisest nädalast.
Hoiame ennast ja teisi tervena!